Change language:    

 • English
 • Svenska
 • Contact_en

  IP-Nätverk

  Vi bygger nät för framtiden.

  Portlane har idag ett nät som befinner sig i en expansiv fas och besitter den höga kapacitet som idag krävs av marknaden. Detta görs möjligt av en strategisk utbyggnad som bygger på noga utvalda knutpunkter runt om i Europa där trafikflödet matchar de förutbestämda krav vi skapat. På så vis får vi ett nät som är direkt anpassad mot vår verksamhet som i sin tur är anpassad mot våra kunder för att grantera högsta möjliga tillgänglighet, konnektivitet och kvalité.

  Vi bemöter den globala efterfrågan.

  Med multipla 10GE länkar sammankopplade runt om i Europas storstäder kan vi leda trafiken på ett sätt som skapar korta svarstider men även höjjer konnektiviteten mot övriga världsdelar för att erbjuda våra kunder en global tjänst med Europa som knutpunkt.

  © Portlane – a part of GleSYS AB

  +46-346-738 800 | support@glesys.com