Change language:    

 • English
 • Svenska
 • Contact_en

  Managed hosting

  Ni står för idéerna, vi sköter driften!

  Vill du fokusera 100% på din verksamhet utan att behöva lägga tid på att sätta upp och konfigurera en server för att sedan lägga ner timmar på att få all essentiell mjukvara att fungera? Med managed hosting sköter vi hela driften av ert system och ser till att det är uppdaterat och konfiguerat utefter era krav.

  Exempel på tjänster som ingår i managed hosting är: LAMP, Mail- och databashantering, säkerhet.

  Vi ser helt enkelt till att ni får en effektiv arbetsmiljö för er verksamhet genom att avlasta det tekniska arbetet till oss. Hela vägen från att sätta upp hårdvaran till att installera de plattformar som önskas och konfigurera mjukvara och applikationer görs utefter era riktlinjer. Detta utförs i en professionell miljö av våra tekniker i samförstånd med er personal.

  © Portlane – a part of GleSYS AB

  +46-346-738 800 | support@glesys.com