Change language:    

 • English
 • Svenska
 • Contact_en

  Om Portlane

  • Pictures from the new data center

   Portlane bildades år 2009 och bedriver idag två kärnverksamheter som både Internetoperatör och Hostingoperatör där båda delarna samspelar för att kunna erbjuda företag helhetslösningar och täcka alla de behov som finns inom områdena Internet och Hosting.

   2011 startades bygget av Portlanes nya datahall “Nacka Station” och som idag är en av Sveriges modernaste och säkraste datahallar belägen i ett bergrum i Nacka strax utanför Stockholm. Förutom morgondagens teknik och världsklassig säkerhet så har hallen även ett miljövänligt kylsystem.

   2015 bytte Portlane ägarstruktur. Mer anställda har blivit anställda och utgår ny från ett nytt datacenter Västberga, 10 minuter från Stockholms centralstation.

   Portlane har sitt säte i Stockholm och sköter operativt all verksamhet från Sverige men har trots detta en global infrastruktur och levererar tjänster till företag runt om i världen. Till stor del tack vare det globala nätverk som byggts upp genom åren och som finns representerat i de flesta stora städerna i Europa.

  © Portlane – a part of GleSYS AB

  +46-346-738 800 | support@glesys.com