Change language:    

 • English
 • Svenska
 • Contact_en

  Remote peering

  Med Remote Peering kan operatörer enkelt annonsera sina nätverk på olika noder runt om i Europa för att skapa nya vitala peers vilket ökar tillgängligheten i hela nätet. Det skapar även ett bättre flöde av datatrafiken i infrastrukturen vilket påverkar slutanvändaren avsevärt som idag är mer globalt uppkopplad än tidigare.

  För att se vilka noder vi finns representerade på i dagsläget kan ni ladda ner produktbladet till höger där ni även finner mer information om våra IP-tjänster.

  © Portlane - All rights reserved

  +46 (0) 841200700 | Contact me

  Numberandmail